Kabinet wil honderden miljoenen investeren in energieopslag!


Kabinet Reservereert Honderden Miljoenen voor Stimulering van Energieopslag in Nederland

Het kabinet heeft vandaag in de aangekondigde voorjaarsnota honderden miljoenen euro's gereserveerd voor de stimulering van energieopslag. Deze investeringen hebben tot doel de klimaatambities van Nederland verder te versterken. Via onder andere investeringen in energieopslag wordt gestreefd naar een klimaatneutrale elektriciteitssector in 2035.

Batterijverplichting en Stimulering van Opslaginnovaties

Een belangrijke maatregel uit de voorjaarsnota is de invoering van een batterijverplichting voor nieuwe zonneparken. Hiermee beoogt het kabinet de mogelijkheid te creëren om meer hernieuwbare energie in het elektriciteitsnetwerk in te voeden. Voor deze maatregel is een reservering van € 416,6 miljoen opgenomen in het meerjarenprogramma 2025.

Daarnaast wil het kabinet verdere innovaties op het gebied van energieopslag stimuleren. Nieuwe batterijinnovaties, zoals flowbatterijen, worden aangemoedigd via demonstratieprojecten. Hiervoor is in totaal €180 miljoen gereserveerd. Bovendien wordt er €450 miljoen geïnvesteerd in onder andere haalbaarheidsonderzoeken en opschaling van warmte- en koudeopslagtechnologieën die bijdragen aan de flexibiliteit van het energiesysteem en de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Via de regeling Vroege Fase Opschaling wordt €100 miljoen gestimuleerd voor warmteopslag in de gebouwde omgeving.

Meer Opslagcapaciteit voor Waterstof en Kennisontwikkeling

Het kabinet erkent dat er ook meer opslagcapaciteit nodig is vanwege de snelle groei van het vereiste aandeel waterstof. Concreet is er €125 miljoen bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe opslagcavernes. Daarnaast wordt er €15 miljoen vrijgemaakt voor kennisontwikkeling en kennisdeling met betrekking tot de opslag en het transport van ammoniak als energiedrager binnen Nederland.

Energy Storage NL
Verheugd over Stimulering Energieopslag door Kabinet

Energy Storage NL (ESNL), de overkoepelende organisatie voor de Nederlandse energieopslagsector, is verheugd over de gereserveerde middelen voor energieopslag. ESNL ziet dit als een fantastisch resultaat van de gesprekken die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden tussen de energieopslagsector, minister Jetten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

ESNL heeft eerder gepleit voor het verplicht stellen van energieopslag bij nieuwe zonne- en windprojecten. Deze maatregelwordt nu concreet doorgevoerd voor nieuwe zonneprojecten. Daarnaast heeft ESNL onlangs in het Nationaal Actieplan Energieopslag gevraagd om verdere investeringen in innovatie op het gebied van batterijen, warmte- en moleculenopslag. Ook daarvoor is nu budget gereserveerd in de voorjaarsnota.

Met deze investeringen wordt niet alleen gezorgd voor voldoende flexibiliteit in ons toekomstige energiesysteem, maar worden ook kansen benut om nieuwe energieopslagtechnologieën in Nederland te ontwikkelen. Het is cruciaal dat we werken aan verdere ontwikkeling en opschaling van deze technologieën. De gereserveerde middelen in de vandaag gepresenteerde voorjaarsnota dragen zeker bij aan dit doel, aldus ESNL.

Primeur! - Eerste Sun Tanks in OriBee pilot woning en Green Energy Park