Primeur! - Eerste Sun Tanks in OriBee pilot woning en Green Energy Park

Primeur! - Plaatsing van de eerste Sun Tanks in de OriBee pilot woning en in een testopstelling van het Green Energy Park te Brussel

De eerste Sun Tanks zijn onlangs geïnstalleerd in de OriBee pilot en het Green Energy Park in Brussel. Met deze mijlpaal kunnen we eindelijk de prestaties van de Sun Tanks "in het wild" aantonen. Hoewel deze versie 1.0 nog op lage druk moet worden afgezekerd, zijn de resultaten tot nu toe al goed te noemen.

Efficiëntie en duurzaamheid van de Sun Tanks

De Sun Tanks hebben door eigen testen op onze productielocatie al bewezen uiterst efficiënt en duurzaam te zijn. Dankzij innovatieve technologieën en hoogwaardige materialen kunnen ze met behulp van de PIR isolatie de warmte afkomstig van hernieuwbare zonne-energie lang vast houden. Dit betekent dat gebruikers kunnen profiteren van een maximale opbrengst aan eigen geproduceerde zonnestroom of andere groene energie, waardoor hun ecologische voetafdruk aanzienlijk wordt verkleind. 

          

Green Energy Park, Brussel - Een stap in de richting van duurzame energieopwekking

Het Green Energy Park (GEP) is een gezamenlijk project van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) en omvat het ontwikkelen en exploiteren van een campus in het Researchpark van Zellik met onder andere de focus op duurzame energieMet deze campus wil Green Energy Park vzw als grootschalige proeftuin, expertise- en opleidingscentrum de brug slaan tussen onderzoek, innovatie, realisatie en exploitatie.

Met de installatie van de Sun Tanks in het Green Energy Park zetten we een belangrijke stap in de richting van duurzame energieopwekking. Door gebruik te maken van zonne-energie kunnen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en een schonere toekomst creëren. De Sun Tanks spelen een cruciale rol in deze overgang naar groene energie en bieden een betrouwbaar en efficiënt alternatief. Lees meer over het Green Energy Park...

                  

OriBee - Duurzame Hi-tec woning voorzien van Sun Tanks

De ORI-bee is een duurzaam, comfortabel en hi-tec nieuwbouwhuis dat permanent te bewonen is en tegelijkertijd ook een oplossing is voor wonen op een tijdelijke locatie. De ORI-bee voldoet aan het Bouwbesluit. Het zijn ‘smart’ huizen en voorzien van de nodige domotica. Het opleveringsniveau is hoog en kan zich aanpassen aan de woonwensen van de gebruiker. Een OriBee woning zal naast de Sun Tanks buffers ook worden voorzien van Virtu Venfeld PVT buizen en een Warmtemanagement systeem van RS machinebouw.  Bezoek de OriBee website...

Conclusie: De Sun Tanks zijn een veelbelovende techniek voor groene energie

De recente installatie van de Sun Tanks in de OriBee pilot en het Green Energy Park in Brussel zullen ons de eerste resultaten gaan geven de prestaties van onze technologie. Sun Tanks zijn een veelbelovende stap richting duurzame energieopwekking. Laten we de kracht van zonne-energie benutten en samen bouwen aan een schonere en groenere toekomst met de Sun Tanks!

Efficiëntere Warmte- en Koudeopslag met Sun Tanks
De toekomst van thermische opslag