Sun Tank Pilot Project


Wat is het Sun Tank Pilot Project

Buiten de grotere projecten om, willen we ook graag enkele op zich zelf staande “stand-alone pilot” demonstratie projecten opzetten. Hiervoor zijn we op zoek naar meerdere uiteenlopende projecten. Te denken valt aan particulieren of bedrijven met nieuw-, verbouw of renovatieplannen.

Wij bieden u de Sun Tanks dan met een grote korting aan. Middels subsidie van de overheid, beschikbaar voor demonstratieprojecten van duurzame energie, is het zelfs mogelijk om de Sun Tanks volledig vergoed te krijgen.

Dus al met al is dit een mooie kans om zeer voordelig of zelfs gratis, als een van de eerste de Sun Tanks in uw gebouw toe te gaan passen.

Project informatie

Wie kunnen er aan het Pilot Project meedoen?

In principe kunnen alle particulieren of bedrijven met een goed plan meedoen. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om nieuwbouw, verbouw of renovatie. Deelnemers moeten i.v.m. de subsidies wel in Nederland gevestigd zijn.

Wij denken aan een gemiddelde Sun Tank inhoud van 2500 liter per project (welke eventueel verdeeld kunnen zijn, over meerdere buffergroepen).

Wat zijn de criteria?

Projecten die worden begeleid en/of  ondersteund door professionals, zoals: architecten, bouwkundig adviseurs, aannemers, installateurs en dergelijke genieten onze voorkeur.

Ook ervaren DHZ bouwers met de juiste ondersteuning en getoetste plannen kunnen in aanmerking komen. 

Projecten waarbij een volledig energieneutraal gebouw wordt beoogd hebben onze voorkeur.

Welke projecten kunnen nu nog niet meedoen?

Sun Tanks zijn een innovatief en nieuw product. Ze zijn bedoeld om op termijn ook toegepast te worden in (overspannende) constructies.

Omdat er bij de eerste leveringingen nog niet voldoende materiaal eigenschappen bekend zullen zijn voor constructie berekeningen (deze moeten dan nog uit laboratoriumtesten komen), zijn we in deze fase voor de Pilot Projecten enkel op zoek naar niet of licht constructieve toepassingen.

Te denken valt aan het aanbrengen van de Sun Tanks in de betonnen vloer, fundering of het gebruik van Sun Tanks in een voorzetwand.

Over welke bouwperiode en voor welke einddatum moeten de aanvragen worden ingediend?

Enige snelheid is geboden, de eerste Sun Tanks komen vanaf juli 2019 voor de pilot's beschikbaar.

Projecten die de Sun Tanks willen gaan plaatsen in de periode van mei tot en met augustus 2019 passen het beste in onze tijdsplanning.

Wat verwacht e-wizz | Sun Tanks van mij terug?

Het primaire doel van dit Pilot Project is het verkrijgen van feedback en informatie over de plaatsing,  toepasbaarheid en werking van ons product.

De mening van alle professionals in een bouw proces alsmede ook die van de eindgebruiker hierover, is voor ons van grote waarde.

Wij willen deze ervaringen, samen met beeldmateriaal (foto/video) gemaakt tijdens de looptijd van het project, van de professionals, van ons, en ook die van u als eindgebruiker, over het project gebruiken om dit te presenteren op onze website als promotie en/of instructie voor toekomstige gebruikers.

Krijg ik zeker subsidie op Sun Tanks?

Ja en nee, de Sun Tank komt op de lijst van de ISDE (of zakelijk EIA) subsidie te staan. De aanvraag hiervoor is in behandeling. Deze subsidie is dus zo goed als zeker. Op dit moment is het met de ISDE/EIA nog wel zo, dat Sun Tanks aangeschaft dienten te worden in combinatie met bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen, pelletkachel of zonnecollectoren.

Naar alle verwachting krijgen we voor de DEI of de MIT ook subsidie. Omdat dit maatwerk is, worden wij hierin bijgestaan door Subsidiebureau Knippenborg.

Er is geen keiharde garantie te geven over het krijgen van deze subsidie, maar de Sun Tank komt voor beide in aanmerking.

Hoe kan ik aan het Pilot Project meedoen?

Dat kan door uw project aan ons voor te stellen en te beschrijven.

Vertel ons over uzelf, uw plannen, de locatie, de verwachte start van de bouw, de warmtebronnen die u wilt gaan gebruiken, enz... zodat wij ons een goede voorstelling kunnen vormen van het project dat u voor ogen heeft.

Afhankelijk van de fase waarin uw project zich bevindt, ontvangen wij ook graag bouwtekingen en installatieplannen.

Uitendelijk komen we ook graag in contact met alle betrokken personen zoals architecten, aannemers en installateurs, zodat we samen met u en hen het project succesvol kunnen uitvoeren.

Hoe wordt er tussen de aangemelde projecten gekozen? 

E-wizz | Sun Tank wil benadrukken dat het hier niet gaat om een verkiezing, verloting of wedstrijd. De overeenkomst tussen e-wizz | Sun Tank en de aanvrager zal tot stand komen als een normale zakelijke overeenkomst, oftewel koop.

Het doel en uitwerking van de overeenkomst is helder, wij proberen aandacht en bekendheid en een start te verkrijgen voor ons product en u krijgt in ruil voor uw medewerking voordelige of zelf gratis Sun Tanks.

Ons eigen team van technici zal een keuze maken tussen de verschillende projecten en hierin de eindbeslissing nemen.

Verplicht ik mij ergens toe als ik mij aanmeld?

Aanmelden is geheel vrijblijvend. U verplicht zich tot niets. Pas nadat u bent geselecteerd worden er duidelijke afspraken gemaakt.

Deze afspraken worden uiteindelijk ook vastgelegd in een reguliere verkoopovereenkomst.

U krijgt ook garantie op de Sun Tanks. 

De bedoeling van het Pilot Project is dat beide partijen er voordeel bij hebben.

Hoe gaat het verder na mijn aanmelding?

Alle aanmeldingen krijgen van ons binnen 24 uur een e-mail als ontvangstbevestiging, eventueel met aanvullende vragen van onze kant.

Binnen 14 dagen ontvangt u van ons een e-mail of uw project geschikt is voor ons of niet.

Hierna zullen we persoonlijk contact opnemen met de voor ons geschikte pojecten.

In een latere fase komen we ook langs voor een persoonlijke kennismaking, het geven van informatie en het maken van afspraken.

Samen met subsidie adviesbureau Knippenborg zullen we de subsidie aanvragen voor het (de) project(en).

Samenvattend

Een uitgelezen kans voor iedereen die op dit moment vergevorderde plannen heeft voor een nieuwe energieneutrale woning of verbouwing hiertoe.

Wij zien er naar uit om ons idee in de praktijk te gaan brengen en in te gaan passen in de gebouwen waarvoor de Sun Tank bedacht is.

Samen met de eerste "Sun Tank Pioniers" willen wij deze energie transitie te lijf gaan en hopen wij aan de voet te staan van heel veel meer energie neutrale woningen.

Wilt u meedoen aan het Pilot Project, vul dan alvast het aanmeldformulier hiernaast in.Wilt u eerst meer weten of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of per e-mail.

Neem contact met ons op of Stel gerust uw vraag

Contact informatie

Wilt u meer weten of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ons ook via whatapp bereiken

Ontvang het laatste nieuws van Sun Tank

schrijf u nu in