Buffers / opslag voor iedere installatie: 

 Sun Tanks kunnen gebruikt worden voor de opslag van:

 

Thermische energie

Opslag van warmte (en kou) in water is een bewezen techniek.

Voor het verwarmen van je huis en het tapwater is veel warmteopslag nodig. Afhankelijk van het gebouw en de factoren, hebben we het dan al snel over tenminste 3000 liter. Met Sun Tanks maak je eenvoudig één of meerdere buffergroepen van duizenden liters voor bijvoorbeeld:

  • Tapwater
  • Verwarmen
  • Koelen in de zomer
  • Bewaren van brontemperatuur, afkomstig van bijvoorbeeld zonthermie, seizoensopslag of warmtenet.

Een zonneboiler bestaat meestal uit een buffervat (Sun Tank) gevuld met water, aangesloten op warmtebron(en), zoals zonnecollectoren, heatpipes, pvt-panelen en/of een warmtepomp.
Hoe werkt een zonneboiler?

Een zonnecollector op het dak gebruikt warmte uit zonlicht om water te verwarmen. In zonnecollectoren zit een vloeistof. De temperatuur van de vloeistof kan door de zonneschijn oplopen tot wel 90 graden. Via leidingen en een warmtewisselaar wordt de warme vloeistof naar de Sun Tanks gepompt. De warmte wordt dan in de thermische massa van water opgeslagen in de Sun Tanks.

Sun Tanks buffers maken warmtepompen veel efficiënter.

Sun Tanks ondersteunen warmtepompen door bijvoorbeeld de brontemperatuur en/of de gegenereerde warmte/koude op te slaan voor de komende nacht of langere periode. Dit voorkomt het pendelen van warmtepompen. Door een hogere brontemperatuur afkomstig van zonthermie zal ook de COP van een warmtepomp hoger worden.

Seizoens opslag

Warmte van de zomer opslaan in je Sun Tanks
en meenemen naar de winter

In de zomer is er een overschot aan warmte, wat goed benut kan worden in de winter met behulp van opslag. Ook kan het surplus aan kou in de winter zodanig worden opgeslagen dat het in de zomer gebruikt kan worden. Deze technieken kunnen worden toegepast bij geothermie, restwarmte, alle soorten van warmteproductie en zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor zonnecollectoren.


 

Warmte opslag is cruciaal
Voor het bereiken van een duurzaam energie systeem is opslag van essentieel belang. Door gebruik te maken van seizoensgebonden opslag, kunnen we de energie die in de zomer wordt geproduceerd, opslaan voor gebruik in de winter. Op deze manier kunnen we de duurzame energie maximaal benutten. 

Kort-cyclische opslag

Van het ene zonnige moment tot het volgende zonnige moment, duurt meestal niet zo lang.

Sun Tanks kunnen warmte opslaan van het ene zonnige moment tot het volgende zonnige moment. Zonne-uren zijn meestal geclusterd rond enkele dagen, dit wordt dan afgewisseld door sombere dagen. 


Herfst voorbeeld, oktober 2021 - Nog meer dan voldoende zonneuren.


In de winter zijn er nog wel clusters met zonne-uren. Het zijn er wel veel minder, de zonnekracht is ook minder en de sombere dagen zijn er vaker. Er moet nu worden bij verwarmd met bijvoorbeeld:

  • Seizoensopslag (uit de Sun Tanks)
  • Warmtepomp
  • Bestaande CV-combi
  • Doorstroom (elektrische) boiler of e-CV
  • Warmtenet
  • Houtkachel

Meer KNMI maandgrafieken met zonneschijnuren vind je hier...

Combinatie kort-cyclisch en seizoens opslag

Sun Tank buffergroepen kunnen worden bij- of afgeschaald.

Sun Tanks kunnen richting de herfst meer ruimte reserveren voor de seizoensopslag in de winter. Hiermee kan er een voorsprong in brontemperatuur worden aangelegd waarme de warmtepomp de hele winter kan overbruggen.


Sun Tank buffergroepen bieden o.a. mogelijkheden voor
 seizoensopslag van warmte of verkoeling in de zomer.


In de zomer kan er nog steeds warmte worden bewaard voor tapwater, maar kan de woning ook worden gekoeld met de overige buffergroepen. Dit is weliswaar geen airco, maar zorgt voor verkoeling van circa 5° - 7°C. Hierdoor is er meer comfort tijdens de warme zomers.

Elektriciteit

Toekomstige uitbreiding voor je Sun Tank...

Flowbatterijen zijn een ontwikkeling waarvan we verwachten dat deze in de nabije toekomst als extra aanvulling eenvoudig op (nieuwe en al bestaande) Sun Tanks kunnen worden aangesloten.

Een Flow batterij werkt net als een batterij met twee (+/-) polen. Het systeem bestaat uit tenminste twee buffergroepen van Sun Tanks gevuld met een vloeistof (het elektrolyt, en bevat meestal zoutwater), het ene buffervat is positief geladen, het andere vat negatief. 


De vloeistof  wordt door een elektrochemisch membraam gepompt. Daarbij kan het lading afstaan of lading opnemen. Op deze wijze wordt de batterij opgeladen of levert het stroom terug voor diverse toepassingen. Een omvormer zet de gelijkspanning van de batterij vervolgens om in een wisselspanning van 220v.

In vergelijking tot oplaadbare batterijen is de verwachting dat een Flow batterij een zeer lange levensduur heeft. Bovendien blijft het vermogen tot het eind toe op peil. Op deze wijze kan men optimaal gebruik maken van de eigen geproduceerde elektriciteit afkomstig van de zonne- of pvt-panelen.

Regenwater

Met de opslag van regenwater help je het milieu.

Het opslaan van het regenwater dat op het dak valt voor gebruik in de wc, de wasmachine en het besproeien van de tuin is een beproefde techniek. Regenwater is van voldoende kwaliteit en bovendien zachter dan leidingwater waardoor het geschikt is voor de wasmachine.

Door regenwater te gebruiken voor de wasmachine en het toilet kun je op de kosten voor drinkwater besparen en help je het milieu. Namelijk, voor de drinkwaterwinning en -bereiding is energie nodig en worden chemicaliën gebruikt, dit valt weg als je regenwater gebruikt. In de toekomst zullen door de klimaatverandering ook weleens drinkwatertekorten in lange droogteperioden optreden. Dan is het goed om een voorraad water te hebben en minder drinkwater te gebruiken.


 Bron en foto huisjeboompjebeter.nl

In verband met gezondheidsrisico’s mag het regenwater in Nederland alleen voor de wasmachine, de wc en de tuin gebruikt worden en niet voor douchen of als drinkwater.

Een huisinstallatie voor het gebruik van regenwater bestaat uit de volgende componenten: een reservoir, filter, overstort, een centraal regelsysteem, pompjes, aansluiting op gebruikspunten en een suppletievoorziening.
De reservoirinhoud wordt afgestemd op de beschikbare hoeveelheid neerslag en het te verwachten gebruik. Zorg voor een optimale dimensionering, dan is de reductie van het drinkwatergebruik optimaal maar wordt ook de tank niet te groot. Voor een standaardhuishouden is een tank van 2 tot 3 m3 meestal groot genoeg.

Het teveel aan regenwater wordt overgestort en kan in de tuin vastgehouden worden of bij gebrek aan een tuin afgevoerd worden via een nabijgelegen sloot, greppel of het regenwater riool.

Centraal regelsysteem
Het centraal regelsysteem is een kast in het huis die de functies van het regenwatergebruikssysteem stuurt: het houdt het peil van het water in het reservoir in de gaten via een vlotter en zorgt bij een te laag peil ervoor dat drinkwater gebruikt wordt in plaats van water uit het reservoir (suppletie). Het systeem heeft twee watertoevoerleidingen: de drinkwaterleiding en via een opzuigpomp de aanvoer uit het reservoir. De uitgang van het systeem bevat een pomp en een expansievat om de waterdruk in huis te regelen.

Suppletie
Om functies zoals de toiletspoeling en de wasmachine altijd van water te kunnen voorzien wordt het systeem omgeschakeld op drinkwatergebruik als het reservoir bijna leeg is. Het drinkwaterbedrijf eist wel een onderbreking tussen het drinkwaternet en het regenwater. Door de toevoeropening van de suppletie ruim boven het hoogste wateroppervlak in het reservoir aan te brengen, is aan deze eis voldaan.

Rekenvoorbeeld reservoirgrootte woning
Voor een woonhuis met een dakoppervlak van 70 m2, een afvoercoëfficiënt van 0,9, en een gemiddelde maandelijkse neerslag van 65 mm, bedraagt de maandelijkse hoeveelheid beschikbaar hemelwater 70 m2 x 0,9 x 0,065 m = 4 m3. Dit is groot genoeg om een langere periode van relatieve droogte te kunnen overbruggen.

Bij de bezetting van een huishouden van 3 personen en gebruik van hemelwater voor het toilet en de wasmachine is dit nagenoeg voldoende. Per persoon wordt dagelijks gemiddeld 35 liter voor toiletspoeling gebruikt en 15 liter per persoon voor de was. Dit is 50 liter per persoon per dag. Per maand wordt er door drie personen 4,5 m3 aan hemelwater gebruikt. In dit voorbeeld is dus 0,5 m3 drinkwatersuppletie nodig. Daarmee is de drinkwaterbesparing in dit voorbeeld bijna 40%.

Vuistregel
Als vuistregel voor dimensionering van hemelwaterreservoirs geldt: 5 m3 reservoir voor elke 100 m2 dakoppervlak. In de praktijk kan voor een kleine grondgebonden woning een reservoir van 3 m3 worden aangehouden, en voor een grote woning een reservoir van 5 m3. In enkele situaties, zoals bijvoorbeeld grote vrijstaande woningen, overtreft het aanbod de vraag en kan het reservoir op de vraag worden gedimensioneerd. Schakel een specialist in voor het bepalen van de precieze afmetingen van de tank. Dit vereist namelijk deskundigheid en is afhankelijk van het dakoppervlak, het verwachte gebruik en de verwachte neerslag.

Grijs water 

Maak van grijs water in de Sun Tanks weer drinkwater.

Met een Hydraloop-apparaat kunt u tot 95% van uw douche- en badwater recyclen, evenals water van wasmachines in uw eigen huis. Afhankelijk van het model kunt u ook het condenswater van de wasdroger, warmtepomp en airconditioning opvangen en reinigen. Hiermee kunt u tot 85% van het totale water in huis hergebruiken. Het behandelde en gedesinfecteerde hergebruikte water is geschikt voor toiletspoeling, wasmachines, tuinberegening en het bijvullen van zwembaden.


 Bron en foto hydraloop.com
Abonneren op de nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!


Deel ons verhaal en onze visie met je collega's en vrienden: